Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir uygulamalar ekolojik, insan ve ekonomik sağlık ve canlılığı destekler. Sürdürülebilirlik, kaynakların sınırlı olduğunu ve kaynakların kullanım biçimlerinin uzun vadeli öncelikleri ve sonuçları açısından ihtiyatlı ve akıllıca kullanılması gerektiğini varsayar. En basit ifadeyle sürdürülebilirlik, çocuklarımız, torunlarımız ve onlara bırakacağımız dünya ile ilgilidir.

Daha iyi bir dünya mümkün sloganıyla AES kurumsal olarak sürdürülebilirlik kavramını desteklemektedir. Bu bağlamda tüm üretim ve hizmet süreçlerimizi yeniden organize ederek bazı başlıklarda çözümler geliştiriyoruz.

  • Sürdürülebilir büyüme: Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan büyüme kavramıdır.
  • Çevresel sürdürülebilirlik: Tüm ürün ve üretim süreçlerimizle çevresel sürdürülebilirlik kavramına katkı sunuyoruz.
  • Teknolojik sürdürülebilirlik: En yeni teknolojileri transfer ederek veya kendi inovasyonuyla ürüne dönüştüren Ağar Egzoz teknoloji yatırımlarıyla geleceğin teknolojisini bugünden hizmete sunabilmektedir.